GET STARTED

Vi anbefaler fint strandsand fra naturen eller fra byggemarkedet. 
Massefylden på sand kan variere, men typisk vejer en liter sand 1,7 kg.